torsdag 9. desember 2010

Åshild S. F Thorsen

Åshild er en av to prosjektmedarbeider Kunnskap og forteljing. Et multitalent kan man kalle Åshild. I en alder av 27 har hun to mastergrader, en i visuell sosialantropologi fra Goldsmiths, University of London og en i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har Åshild
vært fotoredaktør i Atrium og har vært prosjektleder i "Utsikter fra Bergen"

Naturlig nok er hun spesielt opptatt av forskning og formidling gjennom film og foto, etiske utfordringer ved visuell metodebruk, visuell kultur i religioner og populærkultur.

Rollen som prosjektmedarbeider her vil si at hun er faglig ansvarlig for metoden kvalitative intervju som brukes i prosjektet sammen med Mariela Norheim. Her skal lage retningslinjer for hvordan metoden skal brukes og videreutvikles i prosjektet samt lære opp de fire prosjektassistene i metoden.

I tillegg har Åshild et særlig ansvar for Svaneapoteket i Bergen. Her leder hun en prosjektgruppe bestående av Ida Rolland Behn og Per Christian Burhol. Les mer om delprosjektet her.

Åshild har også utformet et nytt og spennende underprosjekt som dreier seg om mobilteknologisk formidling av teknikk og industri i Bergen. Les mer om prosjektet mobilteknikk her.

Les mer om Åshild på MuHo sine sider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar