fredag 10. desember 2010

Mariela Norheim

Mariela er jenta fra Holsnøy som ønsker å lære mer om området hun kommer fra. Hva passer da bedre enn en prosjektmedarbeiderstilling innen teknikk og industri i Bergen?

Fra Universitetet i Bergen har Mariela en bachelorgrad i kjønnstudier og en mastergrad i Kulturvitenskap. På masteren forsket hun på personlige historier fra småbarnsfedre fra 70-tallet og 2000-tallet. Slik sett er Mariela godt skolert i prosjektet hvor vi satser på dokumentasjon som favner både samtiden og det historiske.

Rollen som prosjektmedarbeider her vil si at hun er faglig ansvarlig for metoden kvalitative intervju som brukes i prosjektet sammen med Åshild S. F Thorsen. Her skal lage retningslinjer for hvordan metoden skal brukes og videreutvikles i prosjektet samt lære opp de fire prosjektassistene i metoden.

Andre oppgaver som hun arbeider med i prosjektet er utvikling av delprosjektet "Tilgjengelig forskning", forskningsområdet hun fokuserer på er Minde Sjokoladefabrikk. I tillegg arbeider hun med formidlingsansvarlig på Norsk trikotasjefabrikk Lars Voss Sørhus, prosjektleder for digitale fortellinger Christine Ellefsen og FN-sambandet om et arrangement. Arrangementet dreier seg menneskerettigheter og bruker tekstilindustrien i Kina i dag og Norge 1920-tallet som eksempel.

Marielas hovedinteresseområder er ulike førestillinger rundt kjønn fra et individperspektiv, hvordan kjønn kommer til uttrykk i det hverdagslige, problematik rundt det flerkulturelle med spesielt hensyn til menneskerettigheter og utdanning.

Les mer om Mariela på MuHo sine hjemmesider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar