torsdag 3. februar 2011

Medviten metodebruk

Kva type kjelde er eit transkribert intervju og kva er naudsynt å skrive ut? Kva rolle har ein eigentleg i samtale med ein informant? Kva etiske omsyn må ein ta?

I dag har Janne Mari (frå delgruppa Minde Sjokolade) og Per Christian (Svaneapoteket) fått diskutert erfaringar med Mariela om det kvalitative intervju og transkribering. Deltakarane vart oppfordra til å ta eit steg tilbake for kunne reflektere kring det innsamla materialet. Begge hadde gode innspel og spørsmål undervegs i kurset. Vonar deltakarane fekk nokre fleire verktøy dei kan dra nytte av seinare.

Mariela

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar