onsdag 15. desember 2010

Janne Mari Hjelle

Janne Mari er ei kunnskapstørst jente: hun er lærer, har studert nordisk, praktisk informasjonsarbeid og fokuserer nå på kulturfag med tanke på museumssektoren. Ved siden av dette arbeider hun som frivillig prosjektassistent i dette prosjektet.

Ved siden av å lære seg kvalitativ intervjumetode og sitte i arbeidsgruppe på Minde sjokoladefabrikk med Mariela Norheim og Charlotte Hånes er Janne Mari ansvarlig redaktør for denne prosjektbloggen.

Janne Mari er spesielt opptatt av formidling av kultur og historie til barn og unge, kultur og lokalhistorie inn i skolehverdagen, bruk av digitale medier i formidling, samt språk og litteratur.

Les mer om Janne Mari på MuHo sine nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar