tirsdag 7. desember 2010

Ulovleg streik i Kina! Medan maskinene går blir det rollespel på strikkeloftet i Salhus 10. desember

Menneskerettar i Kina er eit samansett bilete. Alt er ikkje negativt, og det er mange nyansar. Til dømes er tilhøva for kvinnelege tekoarbeidarar i Kina ikkje berre negative (men dei er ikkje berre positive heller). Gjennom rollespelet, som er eit samarbeid mellom elevar og lærarar frå Grasdal Skule, Museumssenteret i Salhus og FN-sambandet Vest, prøver vi å nyansera biletet av tekoindustrien i Kina. Vi har då funne ut at det er mange ting som liknar i tilhøva i tekoindustrien i Noreg kring 1920 og Kina i dag. (Fra pressemelding)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar