mandag 13. desember 2010

Ida Rolland Behn

Ida er i innspurten i mastergradsprosjektet sitt hvor hun forsker på markeder som møteplass for kulturelt entreprenørskap og kulturell nomadisme i designerøkonomien. Allikevel tar hun seg tid til å arbeide som frivillige prosjektassistent i dette prosjektet.

Stedstilnærmingen Ida arbeider med i masterprosjektet er veldig interessant i prosjektet Kunnskap og fortelljing og hennes kunnskaper om teknikk og industri i Bergen er stori fordi Ida arbeider som formidler på Norsk Trikotasjemuseum. I tillegg arbeider aktivt med metoden kvalitativ intervju på masteren er hun veldig verdifull i dette prosjetket.

Ida sitter i prosjektgruppen som arbeider med Svaneapotek sammen med Per Christian Burhol og Åshild S. F. Thorsen.

Ida er opptatt av dagens kulturøkonomi og forholdet mellom kultur og næringsliv, "kulturell nomadisme" i dagens arbeidsliv, arbeid og identitet, kreativitet som faktor i regional- og økonmisk utvikling samt musikk- steds. og festivalforskning.

Les mer om Ida på MuHo's hjemmesider. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar