onsdag 23. mars 2011

Hva slags forskning skal museene og arkivene drive?


 • Hva slags forskning vil du ha på din org?
 • Hva slags forskning vil du ikke ha?
 • Hvilken funksjon skal foskningen fylle på din inst?
 • Hvordan organiseres forskningen?
 • Hvilke ambisjoner har du for forskningen?
 • Gode og dårlige eks?
Axel Christoffersen, prof og dir, Vitenskapsmuseet, NTNU.
 • Museene har samfunnsansvar produsere kunnskap!
 • Tverrfaglige miljøer
 • Profesjonalisering av forskning
 • Mer forskning på formidling
 •  Forskningstrategisk plan
 • Vi må ta det på alvor å bygge nettverk, ikke bare snakke om det. På vitenskapsmusset får man mye gratis ved å være en del av NTNU
 • Motivasjon
 • Realistisk ambinasjonsnivå
 • Bruke kunnskapsutvilking fremfor forskning. Forskning bare for Uni?

Torveig Dahl, dir Valdresmuseea
 • Begrepsforvirring: forskning
 • Fora for diskusjon
 • Økonomi
 • Klima på museet. Sette av tid.
 • Vitenskaplige metodiske krav
 • Arkivfaglig krav
 • Oppland fk har vedtatt at man skal drive forskningPer Norseng, dir Norsk Maritimt Museum
 • Det skal forskes ved museene pga museenes øvrige oppgaver. 
 • Tema/materiale. Metode, publiseringskanaler. 
 • Forske også på oss selv.
 • Belønn de museene som driver forskning økonomisk


Ivar Fonnes, riksarkivar, Riksarkivet
 • Gjøre materiale tilgjengelig utenifra. 
  • Vitenskap og hobby som slektsforskning.
 • Arkiv trenger mer penger!
 • Skal arkivaren skal være uavhengig og nøytral uansett konsekvens?
 • Egne forskningsstillinger med fokus på formidling.
 • Jobbe for å integree
 • Hva vil vil med forskning
 • Hva slags forskning?
 • Hvordan skal forskningen organiseres?
 • I hvilken grad skal den integres?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar