lørdag 18. desember 2010

Intervjuer og arkeologi

Intervjuer hjelper veldig på å se den mennesklige siden ved kulturrminner. Innen arkeologi er det lett å glemme at alt som studeres har en mennesklig side, og ikke minst hvor forskjellig man kan se på ting. En person som hadde en fabrikk eller butikk som levebrød vil utvilsomt se på det veldig annerledes enn en som analyserer stedet uten å ha personlig tilknytning til stedet. Denne personlige tilknytningen danner en bro til kulturminnet, og kan nesten sies å være et kulturminne i seg selv. En slik bro er noe arkeologien sjeldent kan overkomme desverre, og sjansen jeg får i dette prosjektet til å overkomme nettopp denne broen gjør det desto mere interessant og får meg personlig til å verdsette dette nye perspektivet mye mer.

Ved at arkeologi gjennom slike prosjekt får en så åpenlys menneskelig side gjør at arkeologi blir mere tilgjengelig da man nettopp får en klar bro mellom det materielle og det mennesklige, og betydningen av arkeologi blir dermed tydeligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar