onsdag 23. mars 2011

Kvalitet og klima for forskning i arkiv og museum


Anne Aasheim, dir ved Norsk kulturråd åpner konferansen med NKR tre må.
Synlig aktør i samfunnet
Samhandlende med feltet – alle
Stimulere kulturliv

Hun understreker at det er viktig for NKR å være transparent – slik at museer forstår hva det drives med.
25 millioner skal fordeles til museer og arkiver i 2011.

NKR skal styrke forskninga, men det er viktig at museer gir uttrykk for våre behov.

_samarbeidsprosjekter_ vil prioriteres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar